รายงานข้อมูลการปฏิบัติการสอนฯ และ ครูพี่เลี้ยงฯ ปี 2560

0
12609

**ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ที่กำลังปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในรายวิชา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ทุกคนรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ได้แก่
1.ข้อมูลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษา
2.ข้อมูลครูพี่เลี้ยงของนักศึกษา
โดยรายงานข้อมูล ตามลิ้งที่กำหนดให้ โดยนักศึกษา จะต้อง เข้าสู่บัญชี Gmail ก่อนที่จะเข้าไปดำเนินการ
มิเช่นนั้นจะไม่สามารถดำเนินการได้  (หากนักศึกษาไม่มีบัญชี Gmail นักศึกษาจะต้องสมัครและดำเนินการให้เรียบร้อย)

**ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 1 มกราคม 2561**
******************************************************************

หมายเหตุ **สำคัญมากๆ** 
  – รายงานข้อมูล ได้เพียง1 คน ต่อ 1 ข้อมูล  เท่านั้น
และ 1 Gmail ต่อ 1 คนเท่านั้น
– ห้ามกรอกข้อมูลซ้ำซ้อน และ กดส่งข้อมูลเพียงครั้งเดียว จนปรากฎข้อความ ยืนยันว่านักศึกษาได้ส่งข้อมูลสำเร็จแล้ว

  –  หากตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่า ผิดพลาด สามารถเข้าไปแก้ไขได้ทันที โดย เข้าสู่บัญชี Gmail ที่นักศึกษาได้เข้าไปรายงานในครั้งแรก เพื่อเข้าไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องต่อไป 
  –  กรุณา อ่าน ข้อความที่ปรากฎในแต่ละหัวข้อ เพื่อ สร้างความเข้าใจในการรายงานข้อมูล และลดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น
–  แนะนำให้ใช้คอมพิวเตอร์ในการรายงานข้อมูล เพื่อลดความผิดเพื้ยนในการแสดงผลของระบบที่อาจจะเกิดขึ้นได้
********************************************************************************

ลิ้งสำหรับรายงานข้อมูล
1.**คลิ๊ก**เพื่อรายงานข้อมูลการปฏิบัติการสอน**
2.**คลิ๊ก**เพื่อรายงานข้อมูลครูพี่เลี้ยง**
*****************************************************************

ลิ้งสำหรับตรวจสอบข้อมูล
1.**คลิ๊ก**เพื่อตรวจสอบข้อมูลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา**
2.**คลิ๊ก**เพื่อตรวจสอบข้อมูลครูพี่เลี้ยง**
********************************************************************

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้