ข่าวสาร / ประกาศรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 2/60

0
20846

ประกาศวันที่ 13 พ.ย. 2560

**คลิ๊กที่นี้เพื่อ**ดาวโหลด แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับปรับปรุงแบบประเมิน ปค.5/4)

**คลิ๊กที่นี้เพื่อ**ดาวโหลด ปฏิทินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 2/60

 ……………………………………………………………………………………………………………….

ประกาศวันที่ 11 ต.ค. 2560

แนวทางการสัมมนาฝึกสอน1 60

ประกาศวันที่ 9 ต.ค. 2560

ด่วนที่สุด (ค.บ.ชั้นปีที่ 5 ทุกคนต้องเข้าร่วม)
เรื่องกำหนดการ
เข้าร่วมพิธีเข้าร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
และประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการสัมมนานำเสนอผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ณ ห้องห้องชุมช้างเผือก อาคาร 41
วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น.
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๕ ทุกคน

cats

……………………………………………………………………………….
ประกาศวันที่ 3 ต.ค. 2560

22179846_1686393394727480_3773276213944111820_o

ประกาศ !!!

สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะย้ายโรงเรียน ฝึกสอน
สามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอย้ายโรงเรียนตามลิงค์นี้
พร้อมนำส่ง ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ ห้องฝ่ายฝึกฯ
ประกาศวันที่ 2 ต.ค. 2560
**คลิ๊กเพื่อดาวโหลดแบบฟอร์ม**

………………………………………………………………………………………………………………………………..

ประกาศวันที่ 2 ต.ค. 2560

ประกาศ !!!
เอกสารส่งตัวกลับมหาวิทยาลัย รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ประจำปีการศึกษา 1/60
ตัวเเทนนักศึกษา นำส่งเอกสาร ณ ห้องฝ่ายฝึกฯ วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 – 15.30 น.
1. หนังสือส่งตัวกลับ
2. บัญชีลงเวลา (พร้อมสรุปการ ขาด ลา มาสาย เป็นรายบุคคล)
3. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งครูพี่เลี้ยง
4. แบบประเมินฉบับจริง (ฉบับสำเนา ถ่ายเก็บไว้กับนักศึกษา)
5. สำเนาสรุปโครงการ 1 เล่ม
6. สำเนาสรุปรายงานการประชุมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ถ้ามี)
7. นำเอกสารทั้งหมดใส่ในซองสีน้ำตาล / เขียนรายละเอียดการส่งข้อมูลหน้าซองน้ำตาลตามตัวอย่าง
8. ในกรณีที่เอกสารมีจำนวนมาก สามารถเป็นจากซองน้ำตาล เป็นซองใส หรือ กล่องตามความเหมาะสม

1982068_1685524034814416_436547052892102948_n

 

คลิ๊กเพื่อดาวโหลด แบบสรุปรายงานการมาปฏิบัติงาน 

…………………………………………………………………………………………………………..

ประกาศวันที่ 11 ส.ค. 2560

6e32878542a4a6b86e640204d951fbff

**คลิ๊กที่นี้**เพื่อดาวโหลดหนังสือราชการ และกำหนดการจัดโครงการสัมมนาฯ

กำหนดการสัมมนาระหว่างฝึก 60

…………………………………………………………………………….

ประกาศวันที่ 23 ก.ค. 2560

ขออนุญาต

 **คลิ๊กที่นี้**เพื่อดาวโหลดหนังสือขออนุญาต

 ตัวอย่างการกรอกรายละเอียดข้อมูล

 111

2222

 …………………………………………………………………………….

ประกาศวันที่ 18 ก.ค. 2560

เปิดปิด**คลิ๊กที่นี้** เพื่อ รายงานข้อมูล 

**คลิ๊กที่นี้** เพื่อ ดูผลการรายงานข้อมูล 

—————————————————————————–

ประกาศวันที่ 12 ก.ค. 2560

เตือน

ประกาศรวม 2

“คลิ๊ก” เพื่อ ดาวโหลดหนังสือราชการ

“คลิ๊ก” เพื่อ ตรวจสอบลำดับข้อมูลโรงเรียน

“คลิ๊ก” เพื่อ รายงานผลการส่งสำเนาแต่งตั้งครูพี่เลี้ยง
(ส่งข้อมูลเฉพาะตัวแทนที่นำส่ง)

“คลิ๊ก” เพื่อ ตรวจสอบการส่งสำเนาครูพี่เลี้ยง 

ประกาศรวม 1

————————————————————————————————–

ประกาศวันที่ 21 มิ.ย. 2560

เรื่องแนวทางการประเมินผลรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

เกณฑ์ประเมิน

**คลิ๊กที่นี้เพื่อ**ดาวโหลด ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
เรื่อง แนวทางการประเมินผลรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2560

**คลิ๊กที่นี้เพื่อ**ดาวโหลด แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

แบบบันทึกการนิเทศก์

**คลิ๊กที่นี้เพื่อ**ดาวโหลด แบบบันทึกการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
(ฉบับปรับปรุงล่าสุด และขอให้นักศึกษาดาวโหลดเพื่อเตรียมรับการมานิเทศ
โดยอาจารย์นิเทศก์ต่อไป และหลังจากที่ เสร็จสิ้นการนิเทศที่โรงเรียนแล้ว
ขอความอนุเคราะห์ให้ ผอ. หรือ ครูพี่เลี้ยง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ลงนามในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งจะเป็นการรับรองว่าอาจารย์มานิเทศนักศึกษาจริง และเพื่อเป็นเอกสารแนบทำเรื่องเบิกค่าไปราชการนิเทศนักศึกษาต่อไป)

————————————————————————————————–

ประกาศวันที่ 11 พ.ค. 2560

เรื่อง
1.**คลิ๊กที่นี้เพื่อ** ดาวโหลด ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ชั้นปีที่ 5
(ฉบับที่ 2 วันที่ 9พ.ค.60)
2.**คลิ๊กที่นี้เพื่อ** ดาวโหลด ปฏิทินแนวทางการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ปีการศึกษา2560 (รวม 22 สัปดาห์)
3.**คลิ๊กที่นี้เพื่อ** ดาวโหลด แฟ้มพัฒนางานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รูปแบบไฟล์ WORD
4.**คลิ๊กที่นี้เพื่อดาวโหลด**สรุปผลการพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (1005801) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ครั้งที่ 3 วันที่ 11 พ.ค.2560

————————————————————————————————–

ประกาศวันที่ 3 พ.ค. 2560

คู่มือ**คลิ๊กที่นี้เพื่อดาวโหลด**  คู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับร่าง รอการประชุมเพื่อพิจารณาเกณฑ์การวัดและประเมินผล) ขอให้นักศึกษาดาวโหลด สั่งพิพม์ และเข้าเล่ม ศึกษาทำความเข้าใจ โดยนำคู่มือดังกล่าวมาในวันปฐมนิเทศด้วย

—————————————————————————————————

กำหนดการปฐมนิเทศเตรียมนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑  นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. ๕ ปี) ชั้นปีที่ ๕  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น ๓ อาคาร ๔๑

cats55

 

**********************************************************************************************

ประกาศวันที่ 2 พ.ค. 2560

**คลิ๊กที่นี้เพื่อดาวโหลด**สรุปผลการพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (1005801) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ครั้งที่ 1 วันที่ 2 พ.ค.2560
ครั้งที่ 2 วันที่ 3 พ.ค.2560
ครั้งที่ 3 วันที่ 11 พ.ค.2560

*********************************************************************************************

ประกาศวันที่ 26 เม.ย. 2560

เลื่อนการปฐมนิเทศ

*********************************************************************************************

ประกาศวันที่ 24 มี.ค. 2560

**คลิ๊กเพื่อดาวโหลด** บัญชีรายชื่อต้นแบบ (FILE WORD) เพื่อให้ตัวแทนแต่ละโรงเรียนจัดทำข้อมูล และนำส่งฝ่ายฝึกฯ ในวันที่ 26 มี.ค.60
เวลา 08.30-12.00น. ต่อไป

*********************************************************************************************

ประกาศวันที่ 23 มี.ค. 2560

ประกาศ

เพิ่มเติม 2

*********************************************************************************************

ประกาศวันที่ 3 มี.ค. 2560

ประกาศรายชื่อโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนภายในจังหวัดสุรินทร์
ดาวโหลด >> https://goo.gl/iXUg2N
—————————————————–
โรงเรียนภายนอกจังหวัดสุรินทร์
ดาวโหลด >> https://goo.gl/2snMfc

เกณฑ์

*********************************************************************************************

ประกาศวันที่ 28 ก.พ. 2560

ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5ปี) ภาคปกติ ชั้นปีที่ 5
ดาวโหลด รูปแบบ PDF https://goo.gl/tPNkqS

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้