ข่าวสาร / ประกาศรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 1/60

0
1429

ประกาศวันที่ 26 เม.ย. 2560

เลื่อนการปฐมนิเทศ

…………………………………………………………………………………………………..

ประกาศวันที่ 24 มี.ค. 2560

**คลิ๊กเพื่อดาวโหลด** บัญชีรายชื่อต้นแบบ (FILE WORD) เพื่อให้ตัวแทนแต่ละโรงเรียนจัดทำข้อมูล และนำส่งฝ่ายฝึกฯ ในวันที่ 26 มี.ค.60
เวลา 08.30-12.00น. ต่อไป

***************************************************************

ประกาศวันที่ 23 มี.ค. 2560

ประกาศ

เพิ่มเติม 2

***************************************************************

ประกาศวันที่ 3 มี.ค. 2560

ประกาศรายชื่อโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนภายในจังหวัดสุรินทร์
ดาวโหลด >> https://goo.gl/iXUg2N
—————————————————–
โรงเรียนภายนอกจังหวัดสุรินทร์
ดาวโหลด >> https://goo.gl/2snMfc

เกณฑ์

***************************************************************

ประกาศวันที่ 28 ก.พ. 2560

ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5ปี) ภาคปกติ ชั้นปีที่ 5
ดาวโหลด รูปแบบ PDF https://goo.gl/tPNkqS

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้