ข่าวสาร / ประกาศรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2/60

0
1954

ประกาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง ดาวโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องในรายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (1005801)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

1.  **คลิ๊กเพื่อดาวโหลด**ปฏิทินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  2/60
2.  **คลิ๊กเพื่อดาวโหลด**แนวทางการวัดและประเมินผลการปฏิบัติการสอน 1 
3.  **คลิ๊กเพื่อดาวโหลด**แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และ แฟ้มสะสมผลงานนักศึกษา
4. **คลิ๊กเพื่อดาวโหลด**แบบบันทึกการนิเทศนักศึกษา (นักศึกษาดาวโหลดและส่งมอบให้อาจารย์นิเทศก์ทุกครั้งที่มาพบนักศึกษา) 

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้