ข่าวสาร / ประกาศรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2/59

0
1180

ประกาศวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศยกเลิก ปค 8 ฝึก1

**คลิ๊กเพื่อดาวโหลด**แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  2/59
********************************************************************************

ประกาศวันที่ 1 ตุลาคม 2559

เรื่อง ดาวโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องในรายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (1005801)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

1.  **คลิ๊กเพื่อดาวโหลด**ปฏิทินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  2/59
2.  **คลิ๊กเพื่อดาวโหลด**แนวทางการวัดและประเมินผลการปฏิบัติการสอน 1  2/59
3.  **คลิ๊กเพื่อดาวโหลด**แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  2/59 (ปรับปรุงข้อมูล 18 ก.พ.2560)

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้