ข่าวสาร / ประกาศรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 2/59

0
11134

**ดาวโหลด** รายชื่อนักศึกษาและอาจารย์นิเทศก์ รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 1005802 ภาคเรียนที่ 2/ 2559
*******************************************************************************************

ประกาศ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ปฏิทิน ปี 5

 **คลิ๊กเพื่อดาวโหลด**ปฏิทินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  2/59 (ปลายภาค)

**หมายเหตุ**
1.ขอให้นักศึกษาติดตามประกาศ เรื่อง รูปแบบและแนวทางการจัดสัมมนานิทรรศการ ในวันที่ 1 มี.ค.60 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการจัดกิจกรรมสัมมนาและนิทรรศการ
2.ขอให้นักศึกษาติดตามแนวทางการส่งเอกสารส่งตัวกลับจากโรงเรียน ในวันที่ 1 มี.ค.60
3. #ขอยกเลิกปฏิทินฉบับเดิม และยึดปฏิทินฉบับนี้เป็นปัจจุบัน

*****************************************************************************************

ประกาศ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศยกเลิก ปค 8

**คลิ๊กเพื่อดาวโหลด**แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  2/59

*****************************************************************************************

ประกาศวันที่ 23 ธันวาคม 2559

%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1-ksp

** คลิ๊กเพื่อดาวโหลด**เอกสาร คส 01.10 แบบคำขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

…………………………………………………………………………………………..

ประกาศวันที่ 1 ตุลาคม 2559

เรื่อง ดาวโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องในรายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (1005802)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

1.  **คลิ๊กเพื่อดาวโหลด**ปฏิทินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  2/59
2.  **คลิ๊กเพื่อดาวโหลด**แนวทางการวัดและประเมินผลการปฏิบัติการสอน 2  2/59
3.  **คลิ๊กเพื่อดาวโหลด**แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  2/59

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้