โครงการสัมมนาระหว่างการปฏิบัติการสอน 1 ภาคเรียนที่ 1/59

0
4809

ประกาศ  29 ส.ค. 59
เรื่อง คณะกรรมการประเมินการสัมมนา
คณะกรรมการประเมินการสัมนาระหว่างฝึก  5-1-59

………………………………………………………………………………


**คลิ๊กเพื่อดาวโหลด**
>>>หนังสือขออนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการสัมมนาระหว่างการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1
(ขอให้นักศึกษา ดาวโหลดหนังสือ และระบุชื่อโรงเรียนให้ถูกต้อง พร้อมนำส่งให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อพิจารณาอนุญาตต่อไป)
ระบุชื่อโรงเรียนตรงรอยประ ดังภาพ

cats

**คลิ๊กเพื่อดาวโหลด**แนวทางการสัมมนาฯ(สำคัญมาก)
(File PDF)

แนวทางการวางแผนดำเนินงานการสัมมนาระหว่างการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

**คลิ๊กเพื่อดาวโหลด** ตารางและกำหนดการเข้าร่วม
โครงการสัมมนาฯ
(File PDF)14066331_1091324254248526_7977575055346123677_o13996082_1091323287581956_1346839276516480067_o

 

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้