เอกสารสำหรับโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

0
3949

ประกาศวันที่ 10  ม.ค.2560

เรื่อง
%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88-%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-60
** คลิ๊กที่นี้** เพื่อดูรายละเอียดการสำรวจความต้องการนักศึกษา ปี2560

เกณฑ์

………………………………………………………………………….

ประกาศวันที่ 1 ตุลาคม 2559

เรื่อง ดาวโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องในรายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (1005802)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

1.  **คลิ๊กเพื่อดาวโหลด**ปฏิทินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  2/59
2.  **คลิ๊กเพื่อดาวโหลด**แนวทางการวัดและประเมินผลการปฏิบัติการสอน 2  2/59
3.  **คลิ๊กเพื่อดาวโหลด**แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  2/59 (ปรับปรุงข้อมูล 18 ก.พ.60)

************************************************************************************

เรื่อง ดาวโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องในรายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (1005801)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (กรณี พิเศษ ขออนุญาต คุรุสภา 18 คน )

1.  **คลิ๊กเพื่อดาวโหลด**ปฏิทินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  2/59
2.  **คลิ๊กเพื่อดาวโหลด**แนวทางการวัดและประเมินผลการปฏิบัติการสอน 1  2/59
3.  **คลิ๊กเพื่อดาวโหลด**แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  2/59 (ปรับปรุงข้อมูล 18 ก.พ.60)

………………………………………………………………………….

คู่มือ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559
>>> คลิ๊ก!! เพื่อ ดาวโหลดคู่มือฯ 

**หมายเหตุ เนื่องจากไฟล์คู่มือ มีขนาดใหญ่ ควรใช้ คอมพิวเตอร์ในการดาวโหลดและสั่งพิมพ์เอกสาร**
ประกาศดาวโหลดคู่มือ ………………………………………………………………………………………………………………………..

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภาเรื่อง  หลักเกณฑ์คุณสมบัติของสถานศึกษาสำหรับปฏิบัติการสอน >>> คลิ๊ก!! เพื่อดาวโหลดประกาศฉบับเต็ม

สถานศึกษาสำหรับปฏิบัติการสอนต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1)  มีมาตรฐานคุณสมบัติตามที่กำหนดท้ายประกาศนี้ หรือ
(2) เป็นสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินและได้มาตรฐานคุณภาพจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
…………………………………………………………………………………………………………………………

ประกาศคุรุสภา  เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพ  พ.ศ.2557 >>>คลิ๊ก!! เพื่อดาวโหลดประกาศฉบับเต็ม
cats

…………………………………………………………………………………………………..

 

 

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้