ประกาศผลการเลือกโรงเรียนทดลองสอน

0
772

#ประกาศผลการเลือกโรงเรียนทดลองสอน(ไฟล์แนบ)
รร.สังกัด สพป.สร.1
#แนวทางการดำเนินการย้ายโรงเรียนการปฏิบัติงานวิชาชีพครู2,3(ทดลองสอน) #กรุณาอ่านประกาศให้จบ
1.ให้นักศึกษาที่ไม่ประสงค์จะย้ายโรงเรียนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล(ชื่อ,นามสกุล,รหัสนักศึกษา,สาขา,หมายเลขโทรศัพท์.ฯลฯ) หากไม่ถูกต้องให้ติดต่อเพื่อแก้ไขข้อมูล #ในวันพุธ ที่ 27 มกราคม 2559 ที่ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตั้งแต่เวลา 09.30-17.30
2.นักศึกษาที่มีความประสงค์ที่จะขอย้ายโรงเรียนการปฏิบัติงานวิชาชีพครู2,3(ทดลองสอน) #ให้มาดำเนินการกรอกแบบบันทึกขอย้ายโรงเรียนได้ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม 2559 ที่ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตั้งแต่เวลา 09.30-17.30 เท่านั้น
#ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 26 มกราคม 2559
**ดาวโหลด เอกสารแนบ >>> https://goo.gl/9VvKP5

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้