ปฏิบัติงานวิชาชีพครู

ปฏิบัติงานวิชาชีพครู

ประกาศผลการเลือกโรงเรียนทดลองสอน(ไฟล์แนบ) รร.สังกัด สพม.สร.33 #แนวทางการดำเนินการย้ายโรงเรียนการปฏิบัติงานวิชาชีพครู2,3(ทดลองสอน) #กรุณาอ่านประกาศให้จบ 1.ให้นักศึกษาที่ไม่ประสงค์จะย้ายโรงเรียนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล(ชื่อ,นามสกุล,รหัสนักศึกษา,สาขา,หมายเลขโทรศัพท์.ฯลฯ) หากไม่ถูกต้องให้ติดต่อเพื่อแก้ไขข้อมูล #ในวันพุธ ที่ 27 มกราคม 2559 ที่ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตั้งแต่เวลา 09.30-17.30 2.นักศึกษาที่มีความประสงค์ที่จะขอย้ายโรงเรียนการปฏิบัติงานวิชาชีพครู2,3(ทดลองสอน) #ให้มาดำเนินการกรอกแบบบันทึกขอย้ายโรงเรียนได้ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม 2559 ที่ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตั้งแต่เวลา 09.30-17.30 เท่านั้น #ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 26 มกราคม 2559 **ดาวโหลด...