ข่าวประชาสัมพันธ์

คลิ๊กที่ภาพตามจังหวัดที่สังกัด สำหรับตรวจสอบการส่งข้อมูล(เฉพาะโรงเรียนในจังหวัดสุรินทร์)   สำหรับตรวจสอบการส่งข้อมูล(เฉพาะโรงเรียนในต่างจังหวัด)   แบบสำรวจข้อมูลโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สำหรับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ *************************************************************************************************************************************************** คำชี้แจง 1. แบบสำรวจข้อมูลโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนี้ มีจุดมุ่งหมาย เพื่อทราบความต้องการรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5ปี) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ในสถานศึกษาของท่าน โดยจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่คุรุสภากำหนด และเพื่อใช้เป็นข้อมูลให้กับนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาเอก ที่ต้องการเลือกโรงเรียนเพื่อปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ให้เป็นไปตามความต้องการของโรงเรียนและเป็นไปตามเกณฑืที่คุรุสภากำหนด 2. ท่านจะต้องเข้าสู่ระบบ Gmail ก่อนการกรอกข้อมูลความต้องการ (...

ประกาศรายวิชาการปฏิบัติการสอน1และ2

ประกาศ ระหว่างวันที่ 14 - 23 พ.ค. 2561 ............................................................................................................. ดาวโหลด คู่มือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 >>คลิ๊กที่นี้ เพื่อดาวโหลดคู่มือ<< ดาวโหลด แฟ้มสะสมผลงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ >>คลิ๊กที่นี้ เพื่อดาวโหลดแฟ้มสะสมผลงาน<< ดาวโหลด ปฏิทินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาปีการศึกษา 2561  >>คลิ๊กที่นี้ เพื่อดาวโหลดปฏิทิน<< ดาวโหลด ประกาศรายชื่ออนุมัติให้น.ศ.ปฏิบัติการสอนและอ.นิเทศก์ ปี61 >>คลิ๊กที่นี้ เพื่อดาวโหลดประกาศรายชื่อ<< ดาวโหลด  แบบบันทึกการนิเทศนักศึกษาปี61  (น.ส.ต้องนำส่งให้ อ.นิเทศก์ทุกครั้งที่่ท่านมานิเทศนักศึกษา) >>คลิ๊กที่นี้ เพื่อดาวโหลดแฟ้มสะสมผลงาน<< ดาวโหลด ประกาศแนวทางการประเมินผลรายวิชาการปฏิบัติการสอน 61 >>คลิ๊กที่นี้...

AssistantProfessorDrurai

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไร จันทมัตตุการ
คณบดีคณะครุศาสตร์

ปฏิทิน

พฤศจิกายน 2018
พฤ อา
« พ.ค.    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Facebook


ปฐมนิเทศเตรียมนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2560

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมช้างเผือก อาคาร 41 ชั้น..
6 likes, 0 comments1 year ago


ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ 2560

วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมช้างเผือก อาคาร41 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้จัด..
15 likes, 0 comments1 year ago


โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ 2560 | ฝ่ายฝึกประสบการณ์

ประกาศ ด่วนที่สุด เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา..


โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ 2560 | ฝ่ายฝึกประสบการณ์
td.edu.srru.ac.th โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ 2560


7 likes, 0 comments1 year ago


ประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์ มรภ.สุรินทร์
25 likes, 0 comments1 year ago


รูปภาพจากโพสต์ของ ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

#มอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู วันที่ 3 เมษายน 2560 คณะครุศาสตร์..
29 likes, 0 comments1 year ago