ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ  8  มิถุนายน  2560 ด่วนที่สุด!!! **คลิ๊ก!! เพื่อดาวโหลด** หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560 หมายเหตุ –  ขอให้ประธานนักศึกษาแต่ละโรงเรียน ดาวโหลด หนังสือ เลขที่ ศธ.0546.02/ว605 เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560 และนำส่งธุรการโรงเรียน เพื่อแจ้งให้ ผู้อำนวยการโรงเรียน และ ตัวแทนครูพี่เลี้ยง...

ประกาศรายวิชาการปฏิบัติการสอน1และ2

ประกาศวันที่ 21 มิ.ย. 2560 เรื่องแนวทางการประเมินผลรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 **คลิ๊กที่นี้เพื่อ**ดาวโหลด ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง แนวทางการประเมินผลรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 **คลิ๊กที่นี้เพื่อ**ดาวโหลด แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 **คลิ๊กที่นี้เพื่อ**ดาวโหลด แบบบันทึกการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 (ฉบับปรับปรุงล่าสุด และขอให้นักศึกษาดาวโหลดเพื่อเตรียมรับการมานิเทศ โดยอาจารย์นิเทศก์ต่อไป และหลังจากที่ เสร็จสิ้นการนิเทศที่โรงเรียนแล้ว ขอความอนุเคราะห์ให้ ผอ. หรือ ครูพี่เลี้ยง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ลงนามในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งจะเป็นการรับรองว่าอาจารย์มานิเทศนักศึกษาจริง และเพื่อเป็นเอกสารแนบทำเรื่องเบิกค่าไปราชการนิเทศนักศึกษาต่อไป) -------------------------------------------------------------------------------------------------- ประกาศวันที่ 11 พ.ค....

AssistantProfessorDrurai

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไร จันทมัตตุการ
คณบดีคณะครุศาสตร์

ปฏิทิน

มิถุนายน 2017
พฤ อา
« พ.ค.    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Facebook


ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ 2560

วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมช้างเผือก อาคาร41 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้จัด..
14 likes, 0 comments1 day ago


ปฐมนิเทศเตรียมนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2560

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมช้างเผือก อาคาร 41 ชั้น..
4 likes, 0 comments1 day ago


โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ 2560 | ฝ่ายฝึกประสบการณ์

ประกาศ ด่วนที่สุด เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา..


โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ 2560 | ฝ่ายฝึกประสบการณ์
td.edu.srru.ac.th โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ 2560


7 likes, 0 comments2 weeks ago


ประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์ มรภ.สุรินทร์
25 likes, 0 comments2 months ago


รูปภาพจากโพสต์ของ ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

#มอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู วันที่ 3 เมษายน 2560 คณะครุศาสตร์..
28 likes, 0 comments2 months ago