ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

**คลิ๊กที่นี้**เพื่อดาวโหลดหนังสือ เรื่อง สำรวจความประสงค์ของรับนักศึกษาฯ **คลิ๊กที่นี้**เพื่อไปยังแบบสำรวจข้อมูลโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู **คลิ๊กที่นี้**เพื่อตรวจสอบการส่งข้อมูล แบบสำรวจข้อมูลโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สำหรับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ****************************************************************************************************************************************** คำชี้แจง 1. แบบสำรวจข้อมูลโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนี้ มีจุดมุ่งหมาย เพื่อทราบความต้องการรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5ปี) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ในสถานศึกษาของท่าน โดยจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่คุรุสภากำหนด และเพื่อใช้เป็นข้อมูลให้กับนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาเอก ที่ต้องการเลือกโรงเรียนเพื่อปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ให้เป็นไปตามความต้องการของโรงเรียนและเป็นไปตามเกณฑืที่คุรุสภากำหนด 2. ท่านจะต้องเข้าสู่ระบบ Gmail...

ประกาศรายวิชาการปฏิบัติการสอน1และ2

ประกาศวันที่ 1 ตุลาคม 2559 เรื่อง ดาวโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องในรายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (1005801) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 1.  **คลิ๊กเพื่อดาวโหลด**ปฏิทินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  2/59 2.  **คลิ๊กเพื่อดาวโหลด**แนวทางการวัดและประเมินผลการปฏิบัติการสอน 1  2/59 3.  **คลิ๊กเพื่อดาวโหลด**แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  2/59

14088514_518428825019040_7105549889708896253_n

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละอองทิพย์ มัทธุรศ
รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์

ปฏิทิน

มกราคม 2017
พฤ อา
« พ.ย.    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031