ข่าวประชาสัมพันธ์

คลิ๊กที่ภาพตามจังหวัดที่สังกัด สำหรับตรวจสอบการส่งข้อมูล(เฉพาะโรงเรียนในจังหวัดสุรินทร์)   สำหรับตรวจสอบการส่งข้อมูล(เฉพาะโรงเรียนในต่างจังหวัด)   แบบสำรวจข้อมูลโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สำหรับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ *************************************************************************************************************************************************** คำชี้แจง 1. แบบสำรวจข้อมูลโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนี้ มีจุดมุ่งหมาย เพื่อทราบความต้องการรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5ปี) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ในสถานศึกษาของท่าน โดยจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่คุรุสภากำหนด และเพื่อใช้เป็นข้อมูลให้กับนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาเอก ที่ต้องการเลือกโรงเรียนเพื่อปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ให้เป็นไปตามความต้องการของโรงเรียนและเป็นไปตามเกณฑืที่คุรุสภากำหนด 2. ท่านจะต้องเข้าสู่ระบบ Gmail ก่อนการกรอกข้อมูลความต้องการ (...

ประกาศรายวิชาการปฏิบัติการสอน1และ2

**ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ที่กำลังปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในรายวิชา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ทุกคนรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ได้แก่ 1.ข้อมูลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษา 2.ข้อมูลครูพี่เลี้ยงของนักศึกษา โดยรายงานข้อมูล ตามลิ้งที่กำหนดให้ โดยนักศึกษา จะต้อง เข้าสู่บัญชี Gmail ก่อนที่จะเข้าไปดำเนินการ มิเช่นนั้นจะไม่สามารถดำเนินการได้  (หากนักศึกษาไม่มีบัญชี Gmail นักศึกษาจะต้องสมัครและดำเนินการให้เรียบร้อย) **ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 1 มกราคม 2561** ****************************************************************** หมายเหตุ **สำคัญมากๆ**    – รายงานข้อมูล ได้เพียง1 คน ต่อ...

AssistantProfessorDrurai

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไร จันทมัตตุการ
คณบดีคณะครุศาสตร์

ปฏิทิน

กุมภาพันธ์ 2018
พฤ อา
« ม.ค.    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728  

Facebook


ปฐมนิเทศเตรียมนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2560

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมช้างเผือก อาคาร 41 ชั้น..
4 likes, 0 comments7 months ago


ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ 2560

วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมช้างเผือก อาคาร41 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้จัด..
14 likes, 0 comments7 months ago


โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ 2560 | ฝ่ายฝึกประสบการณ์

ประกาศ ด่วนที่สุด เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา..


โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ 2560 | ฝ่ายฝึกประสบการณ์
td.edu.srru.ac.th โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ 2560


7 likes, 0 comments8 months ago


ประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์ มรภ.สุรินทร์
25 likes, 0 comments10 months ago


รูปภาพจากโพสต์ของ ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

#มอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู วันที่ 3 เมษายน 2560 คณะครุศาสตร์..
29 likes, 0 comments10 months ago